Go to Top

Svin

Vi tilbyder

  • Sundhedsrådgivning
  • Diagnostik og behandling af medicinske sygdomme
  • Enkeltdyrsbehandlinger
  • Indsendelse til laboratorieundersøgelse
  • Obduktioner

Sundhedsrådgivning

For svin gælder det at der skal indgås aftale om obligatorisk sundhedsrådgivning, hvis antallet af svin på CHR-nummeret er større end eller lig med en eller flere af følgende tærskelværdier:

  1. 300 søer, gylte eller orner,
  2. 3.000 slagtesvin (30 kg – slagtning), eller
  3. 6.000 smågrise (7 – 30 kg).

Derudover er det et krav fra økologernes egen branchekode at der skal indgås sundhedsrådgivning.

Se mere om reglerne i bekendtgørelsen på:

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=185065