Go to Top

Mink

Vi tilbyder:

  • Sundhedsrådgivning
  • Akut besøg
  • Hjælp og assistance i forbindelse med kontrolbesøg fra Plantedirektoratet eller Fødevarestyrelsen
  • Vaccinerekvirering
  • Laboratorieundersøgelser
  • Medicinhåndteringskurser

Sundhedsrådgivning

Den 1. april 2011 trådte bekendtgørelsen om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme i kraft.
Dette betyder at alle minkfarmene som minimum skal have fire årlige sundhedsrådgivningsbesøg fordelt ud over produktionsåret.

For mere info ring til klinikken eller se bekendtgørelse: Bekendtgørelse om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=

Obduktion

I forbindelse med rådgivningsbesøgene eller på andre dage underviser vi gerne i obduktion af mink.
For nærmere info. ring til Ditte Marie på tlf.: 98991205

Nyttige links

Kopenhagen Fur – www.kopenhagenfur.dk

Landscentret – www.landbrugsinfo.dk/Pelsdyr/Sider/Startside.aspx

DTU Fødevareinstituttet – www.food.dtu.dk

Fødevarestyrelsen – www.fvst.dk

OLYMPUS DIGITAL CAMERA