Go to Top

Får og geder

Vi tilbyder:

  • Sundhedsrådgivningsaftale
  • Diagnostik og behandling af medicinske sygdomme
  • Enkeltdyrsbehandlinger
  • Flokbehandlinger
  • Indsendelse til laboratorieundersøgelse
  • Gødningsundersøgelser
  • Kastrationer og div. andre operationer
  • Obduktioner

Sundhedsrådgivning

En sundhedsrådgivningsaftale for fåre- og gedebesætninger omfatter mindst 6 årlige rådgivningsbesøg.
Mindst 4 af rådgivningsbesøgende skal aflægges med et interval af mindst 20 og højest 35 dage.

For mere info. ring til klinikken på tlf. 98991205
eller se bekendtgørelse om sundhedsrådgivning for fåre- og gedebesætninger – https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=31654

Gødningsundersøgelser

Lovgivningsmæssigt kræves det, at der udtages gødningsprøve til undersøgelse forud for udlevering af ormemidler til får eller geder.

Nyttige links

Fødevarestyrelsen – www.fvst.dk

Landscentret – www.landbrugsinfo.dk

Landsforeningen Dansk Fåreavl – www.sheep.dk

Dansk Gede Union – www.goat-dgu.dk

Dansk økologisk gedeavlerforening – www.dansk-okoged.dk

Hjørring Dyreskue – www.hjorringdyrskue.dk

islandske får